Schaakclub Hoogeveen

Extra ledenvergadering

7 november 2017
Beste lid van de schaakclub Hoogeveen

Namens het bestuur van de Schaakclub Hoogeveen nodig ik je hierbij uit voor de algemene vergadering op dinsdag 12 december 2017 om 19:45 uur in Salawaku.
De vergadering betreft de verkiezing van de voorzitter. Het bestuur stelt Marten Berghuis voor, maar tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk op 12 december 2017 om 18:00 uur melden bij het bestuur. Na de vergadering begint de gebruikelijke speelavond.

Agenda:
1. Opening
2. Bestuursverkiezing: Marc Snuverink is op 29 augustus 2017 afgetreden als voorzitter en sindsdien waarnemend voorzitter. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur heeft Marten Berghuis bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter.
3. Sluiting

Ton van Seventer
Secretaris