Schaakclub Hoogeveen

Geschiedenis

overgenomen uit de jubileum-Aanzet van november 2003 tgv. het 75-jarig bestaan.
Op 28 juni 1929 besloten 17 schaakenthousiasten de Schaakclub Hoogeveen officieel op te richten. In het voorafgaande winterseizoen was er al een groep schakers actief. Boven correspondentie uit 1966 staat ook duidelijk "Opgericht 1928". Daarom heeft de club dan ook eerdere jubilea gevierd in 1953, 1978 en 1988, toen konden ze het weten.
De aanzet tot de oprichtingsvergadering werd gegeven door A. van Kalken die ook de eerste secretaris werd. De eerste voorzitter was A. van der Wal, jawel, van de zaadhandel-/dierenwinkel aan de Hoofdstraat. De eerste penningmeester was B. van Herksen, die als chroniqueur van deze eerste jaren graag vertelde hoe hij als jongeling en armlastig scholier/student zich staande moest zien te houden tussen allerlei Hoogeveense notabelen.
De wereldkampioensmatch van Euwe tegen Aljechin heeft ook in Hoogeveen zijn sporen nagelaten. Veel mensen begonnen te schaken, waarbij men niet zelden de eerste beginselen van het spel leerde van iemand die ze ook pas een paar weken eerder van een ander had geleerd. In deze jaren zijn onze (oud-)leden G. Krol en A. van der Kooij bij de club gekomen.
Op papier begint het archief van de vereniging met de jaarverslagen van 1946. Voorzitter is dan notaris E. Visser die na de oorlog naar Hoogeveen is gekomen als opvolger van de in 1943 door de Duitsers gefusilleerde notaris Mulder. Visser was een enthousiast schaker en is al die tijd voorzitter geweest tot zijn plotselinge dood in augustus 1972. Tussen 1950 en 1960 is hij vijfmaal clubkampioen geweest. Voor hij naar Hoogeveen kwam, was hij ook al actief bij een schaakclub. In de jaren dertig was hij voorzitter van Schaakclub Haren.

De club begon na de bevrijding met 45 leden, maar dat zakte al na enkele jaren tot 30. Rond 1960 en weer na 1970 werd een dieptepunt van minder dan 20 leden bereikt.
Na het overlijden van Visser in '72 telt de club voor aanvang van het seizoen nog maar 16 leden. Maar dankzij de tumultueuze WK-match tussen Spassky en Fischer stromen de leden daarna ineens toe: aan het eind van dit seizoen staat de teller op 42.
De voorzittershamer wordt in dat jaar overgenomen door J. Schoonbeek, die in de jaren 60 al meermalen met groot succes het schaak-toernooi "Dynamisch Hoogeveen" heeft georganiseerd in het in die tijd snel groeiende Hoogeveen. Maar zijn naam zal vooral verbonden blijven met zijn inzet voor de jeugd. Jarenlang organiseerde hij in De Tamboer een (internationaal) jeugdtoernooi voor honderden kinderen en daarnaast heeft hij jaren op tientallen basisscholen de jeugd de eerste beginselen van de schaaksport bijgebracht. Hij is daarvoor ook onderscheiden met de erepenning van de Gemeente Hoogeveen.
Na 1973 schommelde het aantal senioren meestal tussen 30 en 40; de jeugdafdeling telde in sommige jaren wel 50 leden en soms maar 15.
De laatste jaren zit er weer groei in het ledental, in tegenstelling tot de trend bij de meeste schaakclubs. Oorzaken hiervoor zijn mogelijk de positieve uitstraling en de publiciteit rond het Essent-toernooi, de wekelijkse aandacht voor de club via een rubriek in de Hoogeveensche Courant, en de vergrote inspanningen rond de jeugdafdeling/schaakschool.

.....F. van Amerongen