Schaakclub Hoogeveen

Schaakclub Hoogeveen...

... is een van de grotere schaakclubs in Noord-Nederland. De club telt nu ca. 50 seniorleden en 15 jeugdleden. Zij komen nog steeds massaal elke dinsdag trouw naar de gezellige clubavond in gebouw Salawaku.

Interne competities

De interne competitie vormt het hoofdbestanddeel van het programma. Anders dan bij veel andere clubs worden deze clubavonden zeer trouw bezocht. Sinds september 2010 hebben we regelmatig 40 leden aan het schaken in de interne competitie (als er geen uitwedstrijden zijn), daar kunnen veel grotere clubs een puntje aan zuigen.

Het competitieprogramma wordt aangevuld met de knock-out beker.

Ook zijn er avonden gereserveerd voor snelschaak, meestal in de schoolvakanties en de dinsdagen na feestdagen

De clubavonden verlopen iha. in gemoedelijke, maar ook serieuze sfeer; gezelligheid is belangrijk, maar mag goede prestaties niet in de weg zitten.

En soms wordt er een vriendschappelijke wedstrijd georganiseerd tegen een naburige vereniging, een massakamp.

Externe clubcompetitie

Naast de interne competitie is voor de meeste leden ook de externe clubcompetitie heel belangrijk. In de competitie van de Noordelijke Schaakbond spelen teams van acht, zes of vier clubleden van oktober t/m april elke maand een wedstrijd tegen een team van een andere club uit Groningen of Drenthe. De wedstrijden worden gespeeld op de clubavond van het thuisspelende team.

Sinds 2015 speelt het eerste team (met een onderbreking in het tweede seizoen) in de landelijke competitie op zaterdag.

Het eerste team speelt in de 3e klasse van de KNSB-competitie.

Het tweede team speelde de laatste tien seizoenen meestal in de eerste klasse. Soms is de tegenstand te sterk en volgt degradatie naar de tweede klasse, maar door terugtrekking van een ander team wordt dat nogal eens ongedaan gemaakt.

Het derde team is al jaren vaste klant in de tweede klasse.

Naast de clubcompetitie is er in de Nosbo ook een knock-out bekercompetitie voor viertallen. Eind jaren negentig is het tweemaal gelukt door te dringen tot de halve finale, daarna werd het bekerteam meestal al in de eerste of tweede ronde uitgeschakeld. Maar de verrassing kwam in 2013-2014: het bekerteam haalde de finale en wist daar de favoriet HSP/Veendam te verslaan met 4-0. En dit kunstje werd het volgende seizoen herhaald tegen Leek.

Zie voor (soms heel) oude externe uitslagen de pagina Oude externe uitslagen. Ons archief geeft steeds meer oude informatie prijs!

Jeugdafdeling

De jeugd (vanaf ca. 6 tot ca. 16 jaar) krijgt instructie op verschillende niveaus volgens de bekende Stappen-methode van de KNSB. Daarnaast is er vaak een jeugdcompetitie.
De gebruikelijke opzet voor de jeugd is ca. 30 minuten instructie en oefenen (18:30-19:00u), gevolgd door een partijtje voor de jeugdcompetitie.

De gevorderde jeugdspelers doen ook mee in de seniorencompetitie. De jongeren spelen met een aangepast speeltempo van 75 minuten p.p. voor de hele partij, zodat ze redelijk op tijd naar huis kunnen.

Materiaal, Bibliotheek

Wij spelen op mooie houten borden met houten stukken; daarnaast staan voor een deel digitale schaakklokken, voor een ander deel de bekende Garde-klokken. De club beschikt ook over een gevarieerde en welgevulde schaakbibliotheek

Toernooien

De club organiseert met Pasen een toernooi voor senioren en sterke jeugdspelers. Half januari is op een zaterdagmiddag het jeugdtoernooi, dat deel uitmaakt van de Grand-Prix cyclus van de Nosbo.

Behalve voor de externe competitie gaan groepjes leden (jeugd en senioren)regelmatig op pad om mee te doen aan toernooien van andere clubs.
En uiteraard spelen vele clubgenoten mee in de amateurgroep van het Hoogeveen schaaktoernooi in het Raadhuis van Hoogeveen.

Contributie

De jaarcontributie voor het jaar 2017-2018 bedraagt

Senioren€ 92,50
Jeugd€ 55

Huisgenootleden kunnen in aanmerking komen voor een korting van € 10,-

Rekeningnummer NL50 INGB 0009 4298 48 t.n.v. Schaakclub Hoogeveen

Registratienr. Kamer van Koophandel: 40046942


Laatst bijgewerkt 7 juni 2018